Rázová vlna

Dle typu přístroje se rázová vlna liší podle charakteru a průběhu paprsku pronikajícího do tkáně. Radiální rázová vlna má průběh paprsku energie rozbíhavý (viz obrázek). Hodí se proto více na léčbu povrchových partií těla, kde je energie ještě hodně koncentrovaná. Naproti tomu Fokusovaná rázová vlna funguje na naprosto jiném principu. Působení její energie je koncentrované a proniká více do hloubky, než radiální rázová vlna.

Přístroj pro radiální rázovou vlnu

Radiální rázová vlna

Generátor mění vzduch vháněný do aplikátoru přístroje pod tlakem 1-5 barů v těle koncovky aplikátoru do podoby rázové vlny do paprsku kuželovitého-rozbíhavého tvaru (na obrázku znázorněno oranžově). Rázová akustická vlna dosahuje své maximální hodnoty v několika nanosekundách. Vlna je do poškozené tkáně přenášena speciálním aplikátorem a šíří se tkání do hloubky 1-6 cm. Přenos vlny tkání těla závisí na použití koncovky aplikátoru a použití gelového vodiče. Ve srovnání s Fokusovanou rázovou vlnou má tedy pouze poloviční průnik do tkáně.

 

Na našem pracovišti využíváme přístroj pro Radiální rázovou vlnu od švýcarských specialistů STORZ MEDICAL MP200. Přístroje pro aplikaci Rázové vlny od firmy STORZ MEDICAL patří mezi nejspolehlivější a nejprodávanější produkty na světovém trhu. Při léčbě radiální rázovou vlnou používáme vždy v ceně služby i hloubkové vibrační masáže V-Actor tak, aby efekt léčby byl co nejvyšší a nejrychlejší. Při léčbě využíváme dále mj. nejnovější patentovaný aplikátor D20. Tento aplikátor se liší hlavně potřebou menšího vygenerovaného tlaku pro tvorbu výsledného akustického rázu. Klient tak vnímá akustickou vlnu uvnitř těla a ne na povrchu těla, jako u většiny konkurenčních zařízení (dojde k nedokonalé přeměně mechanického rázů v akustický, a při vyšším výkonu vnímáte zbytkové bušení do kůže, což je nežádoucí a nepříjemné). Akustická vlna tak může proniknout hlouběji do tkáně, protože terapeut může aplikovat na klienta vyšší výkon.

Celulitida

Léčba celulitidy

Přítomnost celulitidy je ovlivněna částečně geneticky a částečně vnějšími vlivy, např. skladbou stravy, množstvím pohybu a objemem přijatých tekutin v rámci dne. Preventivně lze zvýšit prokrvení postižených tkání např. přístrojovou nebo manuální lymfatickou drenáží či střídáním teplého a studeného proudu vody při sprchování. Vyšší prokrvení tkáně aktivuje cévní i lymfatický oběh. Chcete-­li tkáň stimulovat ještě účinněji, lze na povrch pokožky aplikovat radiální rázovou vlnu.

Ošetření přístrojem

Ošetření přístrojem - Radiální rázová vlna

Na kůži se aplikuje sonografický gel, který umožňuje proniknutí rázových vln pod její povrch. V místě dopadu rázových vln jsou narušena ložiska tuku a aktivovány metabolické procesy, které umožňují přirozenou redukci zadržovaných tukových buněk. Vlivem vypnutí vazivové tkáně (novotvorba kolagenu) dochází k vyhlazení „hrbolaté kůže“ a zmenšení obvodu ošetřovaných partií.

Princip ošetření rázovou vlnou

Doporučujeme absolvovat 8-12 ošetření v odstupu 4-7 dnů a ošetření radiální rázovou vlnou kombinovat s přístrojovou lymfodrenáží.

Cena se odvíjí od počtu ošetřovaných partií a počtu aplikovaných rázů

  • zadní strana obou stehen 6000 + 6000 rázů
  • přední strana obou stehen 6000 + 6000 rázů
  • hýždě 12 000 rázů
  • břicho 12 000 rázů

Celulitida Radial (12 tis. rázů) 30 min

1x

700,- Kč

6x

4.000,- Kč

9x

5.700,- Kč

12x

7.000,- Kč

Celulitida Radial (24 tis. rázů) 45 min

1x

1050,- Kč

6x

6.000,- Kč

9x

8.800,- Kč

12x

10.500,- Kč

Celulitida Radial (32 tis. rázů) 60 min

1x

1.400,- Kč

6x

7.800,- Kč

9x

11.000,- Kč

12x

14.000,- Kč

Před ošetřením

Před ošetřením

Po ošetření

Po ošetření

Léčba lymfatického otoku radiální rázovou vlnou (30 minut)

1x

600,- Kč

5x

2.500,- Kč

10x

4.500,- Kč

Lokální ošetření otoků rázovou vlnou

Cena se odvíjí od ošetřované plochy a doby ošetření.

Příklad - doba ošetření 15 min:

1x

300,- Kč

5x

1.400,- Kč

10x

2.500,- Kč

Ošetření rázovou vlnou
Ošetření rázovou vlnou

Léčba bolestivých stavů radiální rázovou vlnou 1000-2000 rázů

Např. úponové, bolesti, tenisový nebo golfový loket, bolesti paty, chronické bolesti šíje a ramene, bolesti zad apod.

1x

450,- Kč

6x

2.400,- Kč

9x

3.150,- Kč