Angiocentrum Plzeň s.r.o.

Kromě klasické interní medicíny se naše pracoviště zabývá angiologií (diagnostikou a léčbou cévních chorob), lymfologií (diagnostika a léčba lymfatických otoků). Od roku 2011 jsou součástí Angiocentra i lymfocentrum a fyzioterapeutické pracoviště.

Upozornění - postupné obnovení provozu

Postupně obnovujeme od 27.4. běžný provoz.

Objednaní pacienti - prosím, dodržujte čas objednání.

Akutní pacienti - pouze po domluvě e-mailem, či telefonem.

Rizikoví pacienti - individuální přístup (starší nemocní s přidruženými chorobami či poruchou imunity po domluvě s lékařem telefonem či e-mailem).

 

Dodržujte hygienická opatření, choďte bez doprovodu (pokud možno).

Dvě ordinace pro interní (vnitřní) lékařství a angiologii (cévní choroby)

Lymfocentrum, fyzioterapie, digitální baropodometrie (analýza tlakových poměrů na plosce nožní), individuální ortopedické vložky

Ordinace

1. ordinace - Kotíkovská 19

(v budově MN Primaved)

1. ordinace - Kotíkovská 19

377 182 378

privamed-ZAVINOVADLO:angiocentrumplzen.cz

Ordinační doba:

Po 7.00 - 14.30

Út 7.00 - 14.00

St 7.00 - 14.00

Čt 8.00 - 14.00

7.00 - 13.00

2. ordinace - Lochotinská 18

(lékařský dům Rondel)

2. ordinace - Lochotinská 18

377 541 156

kaufland-ZAVINOVADLO:angiocentrumplzen.cz

Ordinační doba:

Po 8.00 - 13.00

Út 7.00 - 14.00

St 7.30 - 14.30

Čt 7.00 - 14.00

7.00 - 14.00

Lymfocentrum

(lymfodrenáže, rázová vlna)

734 720 797

lymfo-ZAVINOVADLO:angiocentrumplzen.cz

Ordinační doba:

Po 7.30 - 17.00

Út 7.00 - 17.00

St 7.30 - 18.00

Čt 7.00 - 17.00

7.00 - 15.00

Fyzioterapie + ortopedické vložky

734 720 797

lymfo-ZAVINOVADLO:angiocentrumplzen.cz

dle předchozího objednání

Pojišťovny: Česká průmyslová ZP, OZP, Vojenská ZP ČR, VZP ČR, ZP MV ČR

Angiologie

Diagnostika a léčba veškerých cévních chorob.

DUSG (barevná duplexní ultrasonografie) žilního a tepenného systému je dnes základní vyšetřovací metodou. Slouží především k určení průchodnosti žilního i tepenného řečiště, refluxu (zpětného toku) v cévním řečišti, určení žilních perforátorů, posouzení žilní insuficience (nedostatečnosti), diagnostika lymfedému, mapování varixů za účelem stanovení optimálního způsobu jejich odstranění atd.

Angiocentrum

Lymfologie

Lymfologie

Každý pacient je vyšetřen lymfologem, včetně DUSG vyšetření, u složitějších případů je provedena lymfoscintigrafie. Ne každý otok je lymfedém! Vyloučíme jinou než lymfatickou příčinu otoků a stanovení individuální strategii terapie lymfedému. Klademe důraz na ruční uvolnění svodných lymfatických uzlin a následnou kompresi.

Co je lymfedém

Lymfedém je vysokoproteinový otok, vzniklý nahromaděním volné tekutiny a bílkoviny v interstitiu při dysfunkci lymfatického systému a neadekvátní proteolýze. Vzniká jako výsledek patologické lymfatické drenáže při normální kapilární filtraci. Postihuje nejčastěji horní a dolní končetiny, vzácněji genitál či celou dolní polovinu těla, obličej, hrudník. Jestliže lymfedém vznikne, ve většině případů je onemocněním celoživotním. Vývoj lymfedému prochází několika stadii a to od stupně, kdy otok je skrytý běžnému pozorování, přes klinicky patrný otok, který bez léčby vrcholí do těžkého stupně otoku - elefantiázy.

Lymfocentrum

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Při léčbě otoků dolních končetin jsme se opakovaně přesvědčili, že velmi často souvisí se zborcenou a přetíženou nožní klenbou. Po vyzkoušení mnoha způsobů řešení jsme vyhodnotili systém digitální baropodometrie s počítačově řízenou výrobou ortopedických vložek, protože tak můžeme našim pacientům nabídnout nejvhodnější a nejkomfortnější řešení.

Individuální ortopedické vložky

Ortopedické vložky speciálně vyráběné na základě digitálně snímaných tlakových hodnot na plosce nohy jsou jednou z možností při léčbě otoků dolních končetin. Počítačový systém poskytuje vizualizaci a analýzu tlakových poměrů na plosce, zejména v oblastech přetížení nebo patologických změn statickou a dynamickou metodou.

Ortopedické vložky

Celulitida

Léčba celulitidy

Celulitida neboli hyperlipotrofie je kosmetický neduh charakterizovaný přítomností „hrbolaté pokožky“, a to především v oblasti hýždí a stehen. Častěji se objevuje u žen. V tukové tkáni dochází ke zvětšení objemu podkožních tukových buněk, které následně tlačí na povrch kůže. Nepružná vertikální vazivová tkáň se neprotahuje s okolní tukovou tkání, což vede ke vzniku charakteristických ďolíčků připomínajících kůru pomeranče. V těchto místech dochází k významnému omezení průtoku lymfatickým i cévním řečištěm.

Rázová vlna