Ortopedické vložky

Otoky dolních končetin velmi často souvisí se zborcenou a přetíženou nožní klenbou. Jako nejlepší a nejkomfortnější řešení jsme v těcho případech dospěli k systému digitální baropodometrie s počítačově řízenou výrobou ortopedických vložek.

Digitální baropodometrie

Digitální baropodometrie

Digitální baropodometrie stále více proniká jak do ortopedicko-protetické praxe tak mezi medicínské diagnostické postupy. Z našeho hlediska jsou využitelné zejména moduly umožňující konstrukci a výrobu přísně individuální ortopedické vložky jako účinného léčebně-korekčního i preventivního prostředku. Přednosti těchto metod jsou využívány jak v exponovaných socioprofesních skupinách, tak mezi špičkovými sportovci.

Ortopedické vložky speciálně vyráběné na základě digitálně snímaných tlakových hodnot na plosce nohy

Systém pro vizualizaci a analýzu tlakových poměrů na plosce

Systém poskytuje vizualizaci a analýzu tlakových poměrů na plosce, zejména v oblastech přetížení nebo patologických změn statickou a dynamickou metodou. Testy jsou prováděny na dlouhé nášlapné plošině (3.200 mm, aktivní část 1.200 mm, 4.800 senzorů) umožňující fyziologickou chůzi nezatíženou stresem při soustředění na krátkou nášlapnou plošinu. Tlakový obrazec pro konstrukci základního tvaru a reliéfu vložky je generován ze tří po sobě jdoucích nášlapů. To umožňuje získání vstupních dat s vysokou mírou přesnosti. Ortopedickou vložku je dále možné korigovat podle předpisu lékaře a stavu plosek nohou. Konečná data jsou přenášena do řídícího počítače číslicově řízené frézky v níž je vložka přesně obrobena ze zvolené kombinace ortopedicko-protetických materiálů vhodných tuhostí a pokryta stélkou.