Individuální ortopedické vložky

Při léčbě otoků dolních končetin jsme se opakovaně přesvědčili, že tyto velmi často souvisí se zborcenou a přetíženou nožní klenbou. Po vyzkoušení mnoha způsobů řešení, jsme vyhodnotili systém digitální baropodometrie s počítačově řízenou výrobou ortopedických vložek jako nejlepší a nejkomfortnější. Proto jsme se rozhodli jej našim pacientům nabídnout.

Systém digitálního snímání tlakových hodnot na plosce nohy

Ortopedické vložky speciálně vyráběné na základě digitálně snímaných tlakových hodnot na plosce nohy. Systém poskytuje vizualizaci a analýzu tlakových poměrů na plosce, zejména v oblastech přetížení nebo patologických změn statickou a dynamickou metodou. Testy jsou prováděny na dlouhé nášlapné plošině (3.200 mm, aktivní část 1.200 mm, 4.800 senzorů) umožňující fyziologickou chůzi nezatíženou stresem při soustředění na krátkou nášlapnou plošinu. Tlakový obrazec pro konstrukci základního tvaru a reliéfu vložky je generován ze tří po sobě jdoucích nášlapů. To umožňuje získání vstupních dat s vysokou mírou přesnosti. Ortopedickou vložku je dále možné korigovat podle předpisu lékaře a stavu plosek nohou. Konečná data jsou přenášena do řídícího počítače číslicově řízené frézky v níž je vložka přesně obrobena ze zvolené kombinace ortopedicko-protetických materiálů vhodných tuhostí a pokryta stélkou.

Vizualizace tlakových poměrů na plosce nohy

Digitální baropodometrie stále více proniká jak do ortopedicko-protetické praxe tak mezi medicínské diagnostické postupy. Z našeho hlediska jsou využitelné zejména moduly umožňující konstrukci a výrobu přísně individuální ortopedické vložky jako účinného léčebně-korekčního i preventivního prostředku. Přednosti těchto metod jsou využívány jak v exponovaných socioprofesních skupinách, tak mezi špičkovými sportovci.

Doporučujeme

Celaskon

Novinky

Svým klientům můžeme při léčbě celulitidy a dalších zdravotních problémech doporučit aplikaci rázové vlny. Speciální přístroj pro tuto anti-ageing kúru provozujeme přímo ve své ordinaci.

V Lékařském domě RONDEL v Plzni, Lochotínské ulici, jsme pro Vás připravili úžasné Lymfocentrum. Jsme pracoviště v Plzeňském kraji s garancí kvality od České lymfologické společnosti JEP.

Novinky

  

 

 

telefon pro objednání
+420 377 541 156
kaufland-ZAVINOVADLO:angiocentrumplzen.cz
ANGIOCENTRUM Plzeň s.r.o.: Kotíkovská 19, 323 00 Plzeň
+420 377 182 378
Pojišťovny: Česká průmyslová ZP,
OZP, Vojenská ZP ČR, VZP ČR, ZP MV ČR