Lymfologie

Každý pacient vyšetřen lymfologem, včetně DUSG vyšetření, u složitějších případů provedena lymfoscintigrafie. Ne každý otok je lymfedém! Vyloučení jiné než lymfatické příčiny otoků. Stanovení individuální strategie terapie lymfedému. Důraz na ruční uvolnění svodných lymfatických uzlin a následnou kompresi.

Definice lymfedému

Lymfedém je vysokoproteinový otok, vzniklý nahromaděním volné tekutiny a bílkoviny v interstitiu při dysfunkci lymfatického systému a neadekvátní proteolýze. Vzniká jako výsledek patologické lymfatické drenáže při normální kapilární filtraci. Postihuje nejčastěji horní a dolní končetiny, vzácněji genitál či celou dolní polovinu těla, obličej, hrudník. Jestliže lymfedém vznikne, ve většině případů je onemocněním celoživotním. Vývoj lymfedému prochází několika stadii a to od stupně, kdy otok je skrytý běžnému pozorování, přes klinicky patrný otok, který bez léčby vrcholí do těžkého stupně otoku - elefantiázy.

Klasifikace lymfedému

Rozeznáváme lymfedémy primárnísekundární.

 

Primární lymfedémy jsou vrozené a to buď dědičné-familiární nebo nedědičné. Dědičné se podle genetických pravidel (abnormalit) přenáší z pokolení na pokolení nebo může též jednotlivá pokolení přeskakovat. Nedědičné postihují jenom člena jedné generace - nepřenáší se na potomstvo. Obě formy se mohou manifestovat hned při porodu nebo v pubertě nebo až po 35. roku života.

 

Sekundární lymfedémy vznikají druhotně, nejčastěji po zákrocích na lymfatickém systému, například po vyndání lymfatických uzlin pro rakovinu, po ozáření, traumatu a jiných noxách.

Doporučujeme

Celaskon

Novinky

Svým klientům můžeme při léčbě celulitidy a dalších zdravotních problémech doporučit aplikaci rázové vlny. Speciální přístroj pro tuto anti-ageing kúru provozujeme přímo ve své ordinaci.

V Lékařském domě RONDEL v Plzni, Lochotínské ulici, jsme pro Vás připravili úžasné Lymfocentrum. Jsme pracoviště v Plzeňském kraji s garancí kvality od České lymfologické společnosti JEP.

Novinky

  

 

 

telefon pro objednání
+420 377 541 156
kaufland-ZAVINOVADLO:angiocentrumplzen.cz
ANGIOCENTRUM Plzeň s.r.o.: Kotíkovská 19, 323 00 Plzeň
+420 377 182 378
Pojišťovny: Česká průmyslová ZP,
OZP, Vojenská ZP ČR, VZP ČR, ZP MV ČR